Snømørkt – Morsetfamilien i Selbu

Premiere i Selbu kirke 28.02.2013

www.snomorkt.no

Skodespelet ”Snømørkt” tek utgangspunkt i boka:  ”… og tok de enn vårt liv” av Per Hansson, utgjeven i 1963.

Boka fortel om familien Morset sin kamp mot okkupasjonsmakta under 2. verdskrigen. Peder, Marit og sju søner kom med i motstandsrørsla frå første stund. For dei fanst ikkje fred utan fridom, og for denne fridomen var dei villige til å ofre alt - også livet. Gestapo og dei norske nazistane jakta omsynslaust på familien, spesielt var dei ute etter Tormod som var kurér. Tormod sin verste motstandar var Henry Oliver Rinnan. To trønderske gutar, midt i 20-åra; overtydde og innbitte begge, men med motsette mål.

Om natta, 28.februar, 1943, medan snøstormen rasar over bygda, slår Gestapo til. I denne skjebnenatta kjempar familien Morset for å overleva. Det viser seg at kampen kjem til å koste meir enn livet. Den kostar andre sine liv; søsken sine liv, barna sine liv, barna si framtid. Familien Morset fekk bera prisen for fridomen da freden kom, økonomisk og personleg. Mangel på forståing frå medmenneske og samfunn gjorde børa enda tyngre.

Det vart dyrt, fedrelandet.

Forfattaren av ”Snømørkt”, Elisabeth Matheson, er vaksen opp i Selbu, i samme bygda som Morsetfamilien. Ho har tilgang til stoff som ikkje er med i boka til Per Hansson. Kildematerialet omfattar nyare bøker om krigshistorie,  intervju med motstandsfolk og historikarar og samtalar med familien Morset sine etterkommarar. Men viktigaste inspirasjonen kjem frå hennar vennskap med Tormod Morset. Før han døydde, i 1998, oppfordra han henne til å skrive. Manuskriptet var ferdig sommaren 2009. Skodespelet skulle spelast i eit trongt, mørkt teaterrom.

Men prosjektet utviklar seg i takt med livet rundt det. Etter terrorhandlingane 22.juli, 2011, brenn engasjementet for stoffet enno sterkare. Kirka vart på nytt møtestad; eit rom der Ordet, musikken og kunsten saman reflekterer over kva det vil seia å vera menneske. ”Snømørkt” skal spelast i kirkerom.

Midt i livsvalga.    Midt i krossvegen.

Det tek trea 70 år å vekse til dei er hogstmodne. Det tek ein familie 70 år å vende traume til modning.  Det tek eit samfunn 70 år å erkjenne overgrep og tilgi. For 70 år sidan sto Peder Morset i Selbu Kirke og talte, mot forakta, for menneskeverdet. 70 år etter at familien Morset vart splintra er det premiere i Selbu kirke.  

                                                                                                                               Elisabeth Matheson

 

Snømørktskal fremføres av både profesjonelle skuespillere og musikere og amatører.

 

Produsent og prosjektansvarlig: Selbu teaterforum

Styringsgruppe: Jan Gunnar Uthus, Elisabeth Matheson, Jon Bakken, Marit G. Dahlø

Manus og regi: Elisabeth Matheson

Komponist: Terje Bjørklund

Musikalsk leder: Øivind Farmen

 

Samarbeidspartnere

Selbu kommune v/ordfører

Selbu Næringsforum

Selbu menighet v/menighetsrådet

Nidaros bispedømmeråd v/ kulturrådgiver Søren Hjort

Olavsfestdagene v/Randi W. Haugen – Ønsker to forestillinger under Olavsfestdagene 2013.

Falstadsenteret v/ direktør Tone Jørstad og konservator Ingeborg Hjort

Trøndelag teater v/teatersjef Kristian Seltun

Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) v/Jan Erik

Sjøbygda kunstnarhus – Sjøbygda Artist Residency - workshops.

Teampartner – lokalt etablert markedsføringsbedrift.

 

Selbu kirke

Foto: Echard Graune

Spillesteder og

tidspunkt

 

28. februar 2013
Premiere i Selbu Kirke
- på dagen 70 år siden Rinnans razzia på Morsetfamiliens gård- Kleset.

 

1.-3. mars 2013
Forestillinger i Selbu Kirke.

 

Vår / sommer/ høst 2013
Olavsfestdagene 2013 – 2 forestillinger. Falstadsenteret august -2013.

Morsetfamilien

Foto: Privat

Uttalelser til støtte

for produksjonen

”Snømørkt”

 

Tor Singsaas, biskop i Nidaros 

”Jeg leste Per Hanssons bok « og tok de enn vårt liv» som 16 – 17 åring. Den gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. De sterke fortellingene om Morsetfamilien bærer jeg fortsatt med meg. Dette er og en del av mitt liv som ble født like etter krigen. Alt som barn visste jeg mye om hva som skjedde i min egen heimbygd i Trøndelag under krigen. Det tror jeg alle vi barna gjorde. Mye ble fortalt. Mye ble  ikke fortalt. Men alt levde mellom oss og formet livene våre, på godt, men og på vondt. Da Per Hanssons bok kom, ble den viktig, for den satte ord på dramatiske hendelser i ei bygd bare få mil fra der jeg vokste opp med våre fortellinger fra krigen.

Livets store tema er forsoning og tilgivelse. Hvordan makte å forsone seg med seg selv, sine medmennesker og med Gud? Makter en det, vil en leve videre som et fritt menneske.

Etter en krig er dette særlig utfordrende.

«Snømørkt» er et prosjekt som med utgangspunkt i Per Hanssons bok vil løfte disse fortellingene om Morsetfamilien inn i kirkerommet.  Her vil de møte Guds fortellinger. De vil flette seg inn i hverandre. Kirkehuset er det sted hvor en åpent våger å arbeide med forsoning og tilgivelse.  For ei kirke skal være  et barmhjertighetens hus hvor en utfordres til å være nådig mot seg selv og sitt medmenneske. Her løfter Gud tilgivelsens mulighet inn i våre liv. En skal kunne gå ut av kirka igjen med ønske og vilje til å bli et fritt menneske, med livsmot. Fri til å ta imot sitt medmenneske ansikt til ansikt.

Jeg ønsker prosjektet «Snømørkt» Guds velsignelse. Måtte det være med å åpne våre liv mot hverandre.”

Inga Balstad, ordfører  Selbu kommune

”Tiden er nå moden for å ta fram historien som ”Snømørkt” bygger på, og den naturlige arenaen for oppsetningen, er uten tvil vår egen vakre Selbu kirke.”

Finn Lied

(Student ved NTH. Radioamatør. Kurér. Arbeidet for Secret Intelligence Service i Stockholm og i Forsvarets Overkommando i London. Direktør ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Industriminister i regjeringen Bratteli, Styreformann i Statoil).

” Jeg bar radiosendere på 45 kg i sekken. Fra Sverige, gjennom Sylene, gjennom Selbu og til Trondheim. Utallige turer. I all slags vær. På all slags føre. Det verste var at vi ikke kunne stole på noen. Men Morsetfamilien kjente jeg meg likevel trygg på. De hjalp meg mange ganger. Jeg husker en gang jeg lå i en høyløe i nærheten av Kleset. Da kom Tormod inn med ei flaske fløte. Denne fløten midt i alt, denne omsorgen, det var sånt som gjorde at vi holdt ut.   Lykke til med Snømørkt.”

Kristian Fougner

(Student ved NTH. Kurér, telegrafist. Arbeidet for Secret Intelligence Service. Etablerte radiostasjonen Leporis som spionerte på Tirpitz. Ble dekorert med Krigskorset og Distinguished Service Kross for sin innsats).

”Familien Morset hjalp mange av oss i motstandsbevegelsen når vi måtte over til Sverige. De gjorde en modig innsats både i holdningskamp og motstandskamp. Det er viktig å spille "Snømørkt" og vise mennesker som er villige til å sloss for noe som er større enn dem selv.” 

   
Selbu Teaterforum - - 7580 - SELBU - Tlf.: - E-post: post@selbuteaterforum.net
 sitemap
Admin