SELBUMARTNA  2009
26.06 – 28.06.09 ønskes dere VELKOMMEN til  den 14. Selbumartnan .

 Tilbakemeldinger på evalueringsskjemaene fra utstillerne er så positive at vi fortsatt ikke finner grunn til å foreta vesentlige endringer.  I 2008 hadde vi ca. 100 utstillere.

 Utifra selbumartnastradisjon vil vi bestrebe oss på å få til en martna av høy kvalitet og oppfordrer derfor håndverkere til å melde seg på.  Vi vektlegger samtidig mangfoldet.

Vi har forståelse for at noen utstillere ønsker å være enerådende med sine produkt, men vi mener det må være litt konkurranse selv om arrangøren også forbeholder seg retten til å begrense antall utstillere med likt produktutvalg. Når utstillerne får bekreftelsen på deltagelse fremgår det der hvilke utstillere som blir å finne på Selbumartnan. 

Som nevnt, vi ønsker et differensiert produktutvalg, så det er viktig med nøyaktighet når det gjelder beskrivelse av salgsprodukter på søknadskjemaet.     Dette vil danne grunnlaget for valg av utstillere.

Det vil bli kontroll av produktutvalg under arrangementet.  Produkter som ikke er i samsvar med søknadsskjema vil ikke bli akseptert.

Det er viktig å oppgi behov for TOTALAREAL på standen. En bod på 3x6 m blir mer enn 3 m dyp hvis det også skal stå en bil bakom, markise i forkant etc.

Vi vektlegger en nøyaktig spesifikasjon i fht. strømbehov, dette for å ha muligheten til å gi alle en tilfredsstillende strømtilførsel.  Jo mer vi vet på forhånd, desto bedre er det for oss å tilrettelegge.

Deltakeravgiften er den samme som i fjor.  

Alle vil få tilbakemelding om det er tildelt plass eller ikke innen 25. mai og det vil bli laget venteliste i tilfelle noen trekker seg. 

Alle som får plass vil bli kontaktet i forkant av martnan og det er ingen vits i å møte opp ved martnasstart og tro ”at ting ordner seg”.

Det vil som vanlig laget egen Martnasavis som distribueres i 15-20.000 eksemplarer her i distriktet.

Vedlagt følger søknadsskjema som returneres INNEN 1. mai.  Dere finner også søknadskjema ved å gå inn på www.selbuteaterforum.net .

Vi satser på å beholde den gode atmosfæren som Selbumartnan er så kjent for, der både utstillere, kulturutøvere og ikke minst publikum får nok en god martnasopplevelse og ei trivelig martnashelg.

Velkommen til Selbumartna 2009 – årets triveligste helg i Selbu !

 

Med martnashilsen
Martnaskomitèen/Selbu teaterforum

v/ Marit G. Dahlø

   
Selbu Teaterforum - - 7580 - SELBU - Tlf.: - E-post: post@selbuteaterforum.net
 sitemap
Admin