SELBUMARTNA 2008

Fredag 27.06.08 er vi i gang med den 13. Selbumartnan, og tradisjon tro pakker vi ikke sammen før godt utpå søndag 29.

Selbu teaterforum arrangerer.

Fjordårets tilbakemeldinger på evalueringsskjemaene fra utstillerne er så positive at vi finner ingen grunn til å foreta vesentlige endringer. I 2007 hadde vi ca. 100 utstillere.

Utifra martnastradisjon vil vi bestrebe oss på å få til en martna av høy kvalitet og oppfordrer også i år håndverkere til å melde seg på. Vi vektlegger samtidig mangfoldet.

Vi har forståelse for at noen utstillere ønsker å være enerådende med sine produkt, men vi mener det må være litt konkurranse. Når utstillerne får bekreftelsen på deltagelse fremgår det der hvilke utstillere som blir å finne på Selbumartnan.

Li-snadder

Som nevnt, vi ønsker et differensiert produktutvalg så det er viktig med nøyaktighet når det gjelder beskrivelse av salgsprodukter på søknadsskjemaet. Dette vil danne grunnlaget for valg av utstillere. Det vil bli kontroll av produktutvalg under arrangementet. Produkter som ikke er i samsvar med søknadsskjema vil ikke bli akseptert.


Det er viktig å oppgi behov for TOTALAREAL på standen. En bod på 3x6 m blir mer enn 3 m dyp hvis det også skal stå en bil bakom, markise i forkant etc.

Vi vektlegger i år også mer spesifikasjon i fht. strømbehov. Dette for å ha muligheten til å gi alle en tilfredsstillende strømtilførsel. Jo mer vi vet på forhånd, desto bedre er det for oss å tilrettelegge. På grunn av kostnadsøkning ser vi oss nødt til å øke leieprissene for strøm.

Litt økning i deltakeravgiften fra i fjor.

OBS!
Vi har valgt å legge det som tidligere var frikjøp for vakt i martnasområdet etter stengetid (kr. 200.-) inn i deltakeravgiften da de aller fleste likevel kjøpte seg fri fra denne ordninga. Arrangøren ordner i stedet med vaktmannskap i området.

Alle vil få tilbakemelding om det er tildelt plass eller ikke innen 25. mai og det vil bli laget venteliste i tilfelle noen trekker seg. Alle som får plass vil bli kontaktet i forkant av martnan og det er ingen vits i å møte opp ved martnasstart og tro ”at ting ordner seg”.

Antik Meråker

Det vil også i år bli laget egen Martnasavis som distribueres i 15-20.000 eksemplarer her i distriktet.
Vi satser på å beholde den gode atmosfæren som Selbumartnan er så kjent for, der både utstillere, kulturutøvere og ikke minst publikum får nok en god martnasopplevelse og ei trivelig martnashelg.

Velkommen til Selbumartna 2008 – årets triveligste helg i Selbu

Vedlagt følger søknadsskjema som returneres INNEN 1. mai.

Med martnashilsen
Martnaskomitèen
v/ Marit G. Dahlø 

Selbumartna E-post: selbumartna@hotmail.com
Tlf. 46 95 00 72
v/Marit G. Dahlø
Almåveien 4, 7580 SELBU
Kto. nr. 4285.14.20007
www.selbuteaterforum.net


   
Selbu Teaterforum - - 7580 - SELBU - Tlf.: - E-post: post@selbuteaterforum.net
 sitemap
Admin