Nåværende styre:

 

 

 

 

Marit G.Dahlø Leder 990 24 194
Jan G. uthus Nestleder 958 30 269
Ingfrid Vollan Stokke Sekretær 452 21 614
Tove Solli Røset Styremedlem 950 39 003
Jon Olav Trondseth    Styremedlem 988 93 288
Jon Bakken Kommunens representant  909 78 355     

 

 

 

 

 

Statutter for Selbu Teaterforum 

 

 

1.      Selbu Teaterforum skal arbeide for å tilrettelegge sceneaktivitet med lokale amatørkrefter. Med sceneaktiviteter menes i denne sammenheng teaterframføringer, revy, friluftsteater, musikkframføringer, større presentasjoner av Selbu og mindre oppsettinger beregnet for et lite publikum.

Selbu Teaterforum skal også kunne arbeide med presentasjoner av Selbu i forskjellige media, som for eksempel TV og video.

2.      Selbu Teaterforum vil arbeide med kontakt mot offentlige myndigheter, her først og fremst Selbu Kommune, for å bedre forholdene for teateraktivitet i Selbu.

3.      Alle med interesse for noen form for teateraktivitet i Selbu kan være tilsluttet Selbu Teaterforum.
Det vil i utgangspunktet ikke være noen medlemsavgift i Selbu Teaterforum

4.      Selbu Teaterforum ledes av et styre på 5 medlemmer.

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Selbu Kommunes repr.

Ved arrangement opprettes det komiteer etter behov

5.      Valg av medlemmer til styret skjer hvert år ved avvikling av en samling hvor alle som er tilsluttet Teaterforumet er invitert.

Selbu Kommune, kulturavdelinga, har et særskilt ansvar for å sikre at et styre blir valgt.

6.      Selbu Teaterforum skal være økonomisk uavhengig av Selbu kommune og kunne gjennomføre samarbeidsprosjekt med kommunen hvor budsjett/regnskapsansvar ligger til Teaterforumet.

Det forutsettes at det utarbeides nærmere avtaler om slike prosjekter hvor det blir nedfelt at Teaterforumet ikke kan stå ansvarlig for eventuelle større underskudd ved slike samarbeidsprosjekt.

7.      Det presiseres at Selbu Teaterforum ikke skal være en konkurrent til lag som i dag driver teater-/revyaktivitet i Selbu.
Forumet skal i stedet være en inspirator og ressurs for disse lagene for å øke deres aktivitet. 

 

   
Selbu Teaterforum - - 7580 - SELBU - Tlf.: - E-post: post@selbuteaterforum.net
 sitemap
Admin