...en frivillig organisasjon som favner om det meste av Selbus kulturliv
Selbu teaterforums
-
mål er å legge til rette for økt sceneaktivitet i Selbu.

Dette gjør vi ved å

  • Lage teateroppsettinger

  • La teaterglad ungdom få utfolde seg i Selbu ungdomsteater

  • Være støttespillere og tilrettelegge arrangement for unge musikere

  • Arrangere kultur- og visekvelder

  • Ha opptredener i og utenfor bygda

  • Forsøke å skape relasjoner mellom kultur- og næringsliv

  • Formidle underholdningsopplegg på oppdrag fra bedrifter, lag og organisasjoner

 • Dessuten:

   
  • Står vi som arrangementansvarlig for Selbumartnan
  • Involverer vi oss i spennende samarbeidsprosjekt
  • Er vi initiativtaker og medarrangør til Selbukonferansen

   www.kulzreklame.no

Informasjon om
Selbumartna
under fanen
"Selbumartnan"

 

 

 

 

 

   
Selbu Teaterforum - - 7580 - SELBU - Tlf.: - E-post: post@selbuteaterforum.net
 sitemap
Admin